resmim
Mustafa SEVER
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
Bolvadin
Bolvadin  -  Genel Bilgiler
resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim resmim

Bolvadin, 31 derece 2 dakika doğu meridyeni ile 38 derece 43 dakika kuzey paralelinin kesiştiği noktada, derin ve uzun bir alüvyon ova üzerine kurulmuştur. Ege bölgesinin İç Batı Anadolu kesminde yer alan Bolvadin güneyden Sultandağları, kuzeydoğudan Emirdağları ile çevrilidir. Ulaşım açısından İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan kilit noktadadır. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1016 metre ve yüzölçümü 1108 km2 dir. Afyon yüzölçümünün %12.84' ünü oluşturur. 2000 nüfus sayımına göre ilçe merkez nüfusu 52398'dir.

Bolvadin'in arazileri genellikle ovadır. İlçenin yüzölçümünün ortalama %40'ı tarımsal saha olup büyük bir kısmında tahıl üretilmekte, ikinci sırayı meyvelik, bağ ve bahçe sahaları almaktadır. İlçenin dağlarında sarı meşe, ardıç ve çam ormanları vardır.
Bolvadin iklim bakımından İç Anadolu Bölgesi ile Ege Bölgesi arasında yer aldığından, zaman zaman karasal, zaman zaman ılıman hava kütlelerinin tesiri altında kalmaktadır. Genel olarak yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçmektedir.

Bolvadin yeraltı suları bakımından zengin bir kuşakta yer almasına rağmen akarsular bakımından fakirdir. Bölgedeki tek akarsu Ahır Dağlarından doğup, Bolvadin'in güneyinden geçerek Eber Gölüne dökülen Akarçay'dır. Üzerinde Altıgöz, Develi, Kırkgöz ile Sırt köprüsü gibi köprüler vardır.

 

Eber Gölü Bolvadin'in güneydoğusunda bulunur. Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine kıyısı vardır. Denizden yüksekliği 967 metre ve yüzölçümü 125 km2 dir. Akarçay ve Sultandağlarından gelen sel suları ile beslenmekte olup, gölde yetişen kamış, hasırotu ile gölde bulunana sazan ve turna balıkları göl çevresinde bulunan köylüler için geçim kaynağı sağlamaktadır.

Bolvadin'de ekonomik hayat tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayiye bağlıdır. Halkın geçim kaynağındaki ana unsur tarım ve hayvancılıktır. Buğday, arpa, mısır, nohut, fasulye, yeşil mercimek, şekerpancarı, haşhaş, ayçiçeği yetiştirilmekte; elma, armut, kayısı, vişne, kiraz gibi meyveler de üretilmektedir. Hayvancılıkta özellikle küçük baş hayvan yetiştiriciliği yaygındır. Bolvadin, il ve ilçelere sanayi mamulleri pazarlamaktadır. Bunlar emaye ürünleri, işlenmiş kereste, teneke, demir doğrama, kaymak, sucuk, yumurtadır.


 

Bolvadin'deki en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Afyon Alkoloid Fabrikası 1981 yılında deneme üretimi ile hizmete girmiştir. Türkiye'deki tek Alkoloid fabrikasıdır. Yaklaşık olarak 500 çalışanıyla yılda 50-90 ton arasında afyon (morfin, hidrat, kodein v.s.) imal edilmekte ve bu imalâtın büyük bir bölümü ihraç edilmektedir. Diğer bir önemli sanayi kurulularından biri de emaye mutfak eşyaları üretimi yapan Avşar Emaye Sanayidir. Bu fabrikada yaklaşık 500 işçi çalışmakta olup, imal edilen mutfak eşyalarının %90'nı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihraç edilmektedir. Bunların dışında kereste, yem, un ve tuğla fabrikaları bulunmaktadır.

Bolvadin'de 4 kasaba ve 12 köy vardır:

Kasabalar: Büyükkarabağ, Dişli, Kemerkaya, Özburun
Köyler: Derekarabağ, Dipevler, Güney Köy, Hamidiye, Karayokuş Köyü, Kurucaova, Kutlu Köyü, Nusraltı, Ortakarabağ, Taşağıl Köyü, Taşlıdere, Yörükkaracaören


Bolvadin - Tarihi Bilgiler
Bolvadin, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Mevcut vesikalara göre 10.000 yıllık geçmişi vardır. Bolvadin, antik Paroreos Phrygia (Yanık Frigya) vadisinde kurulmuştur. Bu vadide M.Ö. 7500'de yerleşik hayata geçilmiştir.

Arkaik devirde bir site şehri olan Bolvadin, Afyon bölgesindeki 52 yerleşim biriminden birisiydi. Anadolu'daki bütün tarihi devirleri yaşamıştır. Romalılar zamanında Polybotum isminde il merkezidir. Üçhöyükler mevkisinde önemli bir yerleşim merkezi olan Kayster Pedion şehri M.Ö. 401 tarihinde Persler tarafından yakıldıktan sonra Polybotum hızla gelişmiştir. Grek tarihçisi Ksnefon, "Anabasis" isimli kitabında Kayster Pedion şehri için yolların birleştiği yerde kalabalık bir şehirdir der.

M.S. 133 tarihinde Polybotum'u ziyaret eden Roma kralı Hadrianus adına 3 cins para basılmıştır. Kralın heykelleri form ve agoraları süslemiştir. Bizans zamanında "Polybotos" ismiyle anılmıştır. Çevresini etkileyen sosyal ve kültür şehri olmuştur. Bizans'ın son zamanlarında Türk ve Arap akınlarının tesiri ile şehir küçülmüş, nüfus dağılmıştır. Bizans tarihçisi Anne Comnenus "Alexia" isimli eserinde bu şehrin çevresinin merkezi olduğunu yazar. IX. asrın başlarında büyük bir deprem geçirir. Şehrin surları ve binaları yıkılır. Bizans Kralı Aleksi Comnenus şimdiki Hisar Mahallesi'nin olduğu yere büyük bir kale yaptırır, halkın bir kısmı ile askerleri buraya taşır, büyük bir kımı ise Sivrihisar ve Seyitgazi'ye taşınır. 732 yılında Emevi komutanı Mesleme büyük bir ordu ile Bolvadin'e gelir. Burada Akrenon (Afyon) kalesi kuşatılır. Kuşatmada Seyyid Battal Gazi ve Peygamberimizin sahabesi Abdül Vahap Gazi yaralanır. Seyit Battal Gazi, Seyit Gazi'de; Abdül Vahap Gazi de Bolvadin'de ölürler. Türbeleri bu yerdedir. Bu olayların hatırası olan Sahabe Abdül Vahap Gazi'nin türbesi Eber Gölü kenarında bir höyük üzerindedir.

Bolvadin, Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1107 tarihinde yapılan Bolvadin Savaş sonunda Emir Menkülek Bey tarafından Türklerin eline geçmiştir. Bolvadin Savaşı, Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Türklerin eline geçtikten sonra Bolvadin'e Yazır, Avşar, Karkın, Çepni boyları gelip yerleşmişlerdir. Daha sonra aşiretlerin iskanları sırasında çeşitli aşiretler, cemaatler yerleştirilmiştir. Bugünkü Bolvadin ve civarındaki halkın kökleri bu aşiretlere dayanır.

Bolvadin merkezinde Yazır ve Karkın aşiretleri etkindir. Daha sonra Sarıkeçili, Karakeçili, Honamlı ve Tekeli Yörükleri gelmişlerdir. Civarda ise Morcaali Türkmenleri (Kemerkaya), Karainbeyli Türkmenleri (Çay), Karabağ Türkmenleri (Büyükkarabağ, Ortakarabağ, Derekarabağ), Tabanlı Türkmenleri (Kurucaova Köyü), Selçuklu Yörükleri (Dişli Kasabası), Avşar Yörükleri (Özburun Kasabası), Karakeçili Yörükleri (Yörükkaracaören ve civarı) yerleşmiştir.

 

Bolvadin Selçuklular zamanında "Karahisar-ı Devle" ismiyle anılan Afyon'a bağlı 10 kadılıktan birisi olup yeniden imar edilmiştir. Bu devirde 11 nahiyesi (Han, Bayat, Musluca, Göçmen Akviranı, Nevahi-i Barkınlı, İshaklu, Çay, Karamık, Şuhut, Karaadilli, Çölabat), 326 köyü, 11 mahallesi vardı. Büyük bir ticaret merkeziydi. Selçuklular'dan günümüze kadar yalnızca Alaca Camii ulaşmıştır. Alaca Çeşmesi ve Ali Efendi Camisi'nin yalnız kitabeleri ulaşabilmiştir. Hz. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled, Afyon'u ziyareti sırasında "Bolvadin Mevlevihanesi"ni açmıştır.

Bolvadin, Selçuklular yıkıldıktan sonra Eşrefoğulları, Sahipataoğulları ve Karamanlılar'ın eline geçmiştir. Bu devirde Eşrefoğlu Külliyesi ve Erkmenhisarı Camii yapıldı. Bu eserleriden günümüze Eşrefoğlu Camisi'nin kitabesi ve Erkmenhisarı Camisi'nin minaresi (Kırık Minare) gelebilmiştir.

Bolvadin, Sultan I. Murat zamanında Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı döneminde, önceleri Germiyan vilayetine (Kütahya), 1839'dan sonra Hüdavendigar vilayetine (Bursa) bağlı kaza merkezi oldu. 1850 yılında Muhassılığa yükseldi. Karahisar-ı Sahip Sancağı (Afyon) iki Muhassılığa ayrılmıştır:

1. Karahisar-ı Sahip Muhassılığı: Merkez Afyon, Sandıklı, Çal, Çivril, Sincanlı kazaları

2. Bolvadin Muhassılığı: Merkez Bolvadin, Han, Bayat, Musluca (Emirdağ), Nevahid-i Barçınlı (Kemerkaya), İshaklı, Karamık, Çay, Şuhut, Karaadilli, Çölabat kazaları

Bolvadin, Kurtuluş Savaşında stratejik yönden önemli bir merkez olmuştur. Birinci ve İkinci Ordu Bolvadin'de kurulmuştur.

Büyük bir kültür merkezi olan Bolvadin'de ticari hayat ve sanat çok gelişmiştir. 1831 yılında yapılan nüfus sayımındaki istatistiklere göre 150 çeşit meslek grubu vardır. Ziraat Bankası 22. şubesini 1873 yılında Bolvadin'de açmıştır. Bunu takiben Osmanlı Bankası ve Akşehir Bankası da şube açmışlardır. Daha sonra Bolvadinliler 1 Haziran 1914 yılında, Osmanlı Döneminin ilk özel bankalarından olan "Bolvadin İktisadi Osmani Bankası"nı kurmuştur.

Kültür hayatını temsil eden medreselere, tekkelere, ahi kuruluşlarına Selçuklular zamanında raslanır. Bu teşkilatlar Osmanlı zamanında gelişmiştir. Nakşibendi, Kadri, Rufai ve Şazeli tarikatlarının merkezi olmuştur. Arşivlerdeki vesikalara göre 14 tekke vardır. 1924 yılında medreselerin kaldırıldığı tarihte, 28 tane medrese bulunuyordu. Aynı tarihte Afyon'da 19, Sandıklı'da 6, Aziziye (Emirdağ)'de 1 medrese vardı. 1839'dan sonra medreselerin yanısıra kurulan okullardan Bolvadin'de 7 ibtidaiye (ilkokul), 1 rüştiye (ortaokul) vardır. Ayrıca 63 tane sıbyan (mahalle mektebi) bulunuyordu.

Bolvadin - Coğrafi Bilgiler
Bolvadin 3.ve 4. jeolojik devirlerde oluşmuş bir ovadır. Güneyden Sultandağları (2519 m), kuzeydoğudan Emirdağları (2307 m) ve kuzeybatıdan Paşadağları (2000 m) yla çevrilidir.

Bolvadin, 31 derece 2 dakika doğu meridyeni ile 38 derece 43 dakika kuzey paralelinin kesiştiği noktada, derin ve uzun bir alüvyon ova üzerine kurulmuştur. Ege bölgesinin İç Batı Anadolu kesminde yer alan Bolvadin güneyden Sultandağları, kuzeydoğudan Emirdağları ile çevrilidir. Ulaşım açısından İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan kilit noktadadır. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1016 metre ve yüzölçümü 1108 km2 dir. Afyon yüzölçümünün %12.84' ünü oluşturur.

 

 

Bolvadin'in arazileri genellikle ovadır. İlçenin yüzölçümünün ortalama %40'ı tarımsal saha olup büyük bir kısmında tahıl üretilmekte, ikinci sırayı meyvelik, bağ ve bahçe sahaları almaktadır. İlçenin dağlarında sarı meşe, ardıç ve çam ormanları vardır.

İlçenin, Sultandağları, Emirdağları ve Paşadağları üzerinde muhtelif yaylaları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Paşadağ ve Çoğu yaylalarıdır. Eber Gölü havzası teknotik bir çukur olup, Akarçay' ın ve Sultandağları'nın kaynak sularıyla beslenerek ve zamanla su dolarak oluşturmuştur. Tek akarsuyu Akarçay' dır. Ahır dağlarından doğar ve Eber Gölü'ne dökülür. Üzerinde Altıgöz, Develi, Kırkgöz ile Sırt köprüsü gibi köprüler vardır.

Coğrafî olarak İç Ege Bölgesinde bulunan ilçemizde kara iklimi hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve sert geçmektedir. İlçemizin dağlarında sarı meşe, ardıç ve çam ormanları vardır

Köy ve Kasabalar
  
Dişli Kasabası

Dişli Kasabası Afyon ili Bolvadin ilçesine bağlı kasabadır, Bolvadin'e 9 km. Afyon ‘ a 72 km. uzaklıkta olup, Konya-İstanbul ve Bolvadin-Emirdağ karayolu üzerindedir. Birim merkezi Ege bölgesinin Doğu Ege bölümünde göller bölgesi içersinde olup, kasabanın 7 km doğusunda Emir Dağları, batısında 5 km kadar mesafede Paşa Dağları, kuzeyinde kasabanın içinden geçen deresi, güneyinde ise Bolvadin ovası vardır. Arazinin en yüksek noktası 1122 orta yüksekliği 1073 ve en alçak noktası 1064 m rakımıdır.

Komşuları arasında; doğusunda Karayokuş, Taşağıl, Nusretli, Karacaviran, Güneyköy ve Kutlu köyleri, kuzeyinde Özburun Kasabası ve güneyinde Bolvadin ilçesi, batısında Kurçuva ve Felluti yer almaktadır.

Dişli 1955 yılında Kasaba olmuştur ve 2001 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 7501 'dir. Kasabanın şu anda 10 mahallesi vardır . Bunlar Yukarı Mah., Çaybaşı, Okul, Köprübaşı, Mevlana, Fatih, Malazgirt, Yavuz Selim,Şeyh Şamil ve Yunus Emre mahalleridir. 2 İlköğretim okulu, 1 lisesi, 1 Kur'an Kursu, 1 sağlık ocağı, 4 camisi vardır.


Büyükkarabağ Kasabası

Bolvadin'in doğu tarafında Emirdağlarının eteklerine kurulmuştur. Bolvadin'e 20 km. uzaklıktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 3657'dir. Dışarıya göç vermektedir. Başlıca göç ettiği yerler Denizli, Aydın, İzmir, Manisa ve Eskişehir'dir. Göçün nedeni toprakların verimsizliği ve işsizliktir.

Bolvadin'in en büyük ve en yakın kasabasıdır. Bolvadin-Emirdağ yolu üzerinde, Bolvadin'e 9 km. uzaklıkta olup 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 7501'dir. Çaybaşı, Köprübaşı, Malazgirt, Okul, Yavuzselim, Yukarı, Yunus Emre, Şeyh Şamil, Mevlana ve Fatih olmak üzere 10 mahallesi vardır. 1954 yılında belediye kurulmuştur. 2 İlköğretim okulu, 1 lisesi, 1 Kur'an Kursu, 4 camisi vardır.


Kemerkaya Kasabası
Bolvadin'in kuzey tarafında, Bolvadin-Emirdağ yolunun 20. kilometresindedir. 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 4997'dir. Bolvadin'in en gelişmiş kasabalarındandır.

Özburun Kasabası
Bolvadin'in kuzeyinde, Bolvadin'e 15 km. uzaklıktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 4948'dir. Bahçelievler, Çaybaşı, Ulucami, Üsküdar ve Şehirönü olmak üzere 5 mahallesi vardır. Kasabada 1 ilköğretim okulu, 1 Kur'an Kursu, yer almaktadır.

Derekarabağ Köyü
Bolvadin'in doğusunda olup Bolvadin'e 13 km. uzaklıktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 937'dir. 1 ilköğretim okulu, 1 camisi vardır.

Dipevler Köyü
Bolvadin'in dağusunda 5.2 km. uzaklıktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 558'dir. 1 ilköğretim okulu, 1 camisi vardır.

Güney Köy
Bolvadin'in kuzey tarafında 15.5 km. uzaklıktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 303'tür. Yörükkaracaören Köyü'nün mahallesi iken 1986 yılında köy olmuştur. 1 ilköğretim okulu, 1 camisi vardır.

Hamidiye Köyü
Bolvadin'in batısında olup 14.3 km. uzaklıktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 404'tür. 1 ilköğretim okulu ve 1 camisi vardır.

Karayokuş Köyü
Bolvadin'in kuzeyinde yer alır ve Bolvadin'e 11 km. uzaklıktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 923'tür. 1 ilköğretim okulu, 1 camisi vardır.

Kurucaova Köyü

Bolvadin'in batısında, 11.4 km. uzaklıktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 1258'dir. 1 ilköğretim okulu, 1 camisi, 1 sağlık evi ve düğün salonu vardır.

Bolvadin'in kuzey tarafında, 15 km. uzaklıkta olup 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 155'dir. 1 camisi vardır. Taşımalı eğitim uygulanmaktadır


Nusratlı Köyü
Bolvadin'in kuzeyinde, 14.2 km. uzaklıkta olup 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 143'tür. Taşımalı eğitim uygulanmaktadır.

Ortakarabağ Köyü
Bolvadin'in doğusunda, Eber Gölü kıyısındadır. Bolvadin'e 21.5 km. uzaklıktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 367'dir. 1 ilköğretim okulu ve 1 camisi vardır.

Taşağıl Köyü
Bolvadin'in kuzeyinde, 10 km. uzaklıkta olup 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 163'tür. Köyde taşımalı eğitim uygulanmaktadır. 1 camisi vardır.

Taşlıdere Köyü
Bolvadin'in kuzeyindedir. 15.7 km. uzaklıktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 197'dir. 1 ilköğretim okulu, 1 camisi vardır.

Yörükkaracaören Köyü
Bolvadin'in kuzeyindedir. 20 km. uzaklıktadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 439'tur. 1 ilköğretim okulu ve 2 camisi vardır

 

İl etişim
Sitemizi
 
Bu Şablon T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarafından Hazırlanmıştır. Tüm Bilgi ve İçerikler Bolvadin Adliyesine Aittir. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebMaster E-mail←